CONFIDENCE-gruppe

En CONFIDENCE-gruppe er en liten, trygg gruppe på inntil seks deltakere pluss meg. Vi møtes en gang i uken til en fast dag og tid i en og en halv time sammenhengende. I CONFIDENCE-gruppen øves man opp til å sette ord på og konkretisere sine problemer og utfordringer. Denne kartleggingen følges opp med målformulering: Hva ønsker man å oppnå? - Hvordan komme fra nå-situasjon til ønsket situasjon? Hovedmål blir brutt ned til delmål som den enkelte deltaker arbeider med mellom møtene. 

Gjennom identifisering og klargjøring av negative og feilaktige tanke- og adferdsmønstre prøver vi gradvis å endre disse til mer konstruktive og realistiske måter å forholde seg til seg selv, sine medmennesker og livet. Hovedregelen er at noen handlinger og gjøremål  bør utføres, eventuelt ikke utføres eller begrenses mellom møtene. CONFIDENCE-gruppens overordnede målsetting er at deltakerne gjennom tilbakemeldinger og innspill skal inspirere og motivere hverandre slik at den enkelte, i sitt eget tempo, realiserer sin personlige plan.

Gruppemedlemmene bestemmer seg for å være med i CONFIDENCE-gruppen minst fire ganger. Hvis noen etter fire møtedager(økt) ønsker å være med på en ny økt fortsetter de i gruppen på samme dag og tid som tidligere. Nye deltakere kommer til i forhold til hvor mange som trekker seg. Alle må skrive under på et taushetsløfte om det de får vite om de andre deltakerne i CONFIDENCE-gruppen.

Oppstart ny CONFIDENCE-gruppe med  fokus på selvbilde og selvtillit. 

Tid: Tirsdag eller torsdag mellom klokken 17.30 og 19.00.