Kognitiv terapi

Når livet oppleves hardt og vanskelig kan det være fint å ha noen å snakke med. Det gjør godt bare å få lettet på trykket og oppleve at vi blir tatt på alvor. Mange har noen i nettverket de kan henvende seg til når det røyner på. Noen ganger kan det kanskje også være et alternativ å snakke med en nøytral person utenfor nettverket. En psykolog er en nøytral fagperson, som også har lovbestemt taushetsplikt.

I kognitiv terapi setter jeg fokus på en persons tanker, antagelser, holdninger og meninger for på den måten å bli kjent med vedkommendes mer grunnleggende tros- og verdisystem. Hva er egentlig personens oppfatning av seg selv, andre mennesker og livet? Hva tenker han eller hun om sine problemer, sin nå-situasjon og fremtiden? Gjennom å identifisere og klargjøre negative og feilaktige tanke- og adferdsmønstre prøver vi gradvis å endre disse til mer konstruktive og realistiske måter å forholde seg til seg selv, sine medmennesker og livet.

Etter at ulike situasjoner og hendelser er bearbeidet blir vi sammen enige om tilpassede oppgaver eller gjøremål mellom timene. Det er et basalt prinsipp i kognitiv terapi at hvis en person endrer sin tenkning og adferd så vil følelsene også endres.   

I mitt virke som psykolog tar jeg imot voksne mennesker for samtale, rådgivning og terapi. Mitt faglige ståsted er kognitiv adferdsterapi, men jeg trekker også veksel på andre terapeutiske retninger når det er behov for det.